Zavřít


Obecní úřad

Zde najdete informace týkající se obecního úřadu

Obecní úřad

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky č.442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění