Zavřít


Audit familyfriendlycommunity

Audit familyfriendlycommunity

Pro lepší život v Bukovince

Audit familyfriendlycommunity

Na základě domluvy s Jihomoravským krajem probíhá v Bukovince od letošního roku audit Family-friendly Community (FFC). Pod tímto anglickým názvem se schovává osvědčený projekt původem z Rakouska, díky kterému se v obcích žije lépe napříč generacemi.

 

Připojujeme se tak k více než 40 jihomoravským vesnicím, městům a městským částem, jež do projektu přilákala jak možnost lépe rozvíjet rodinnou politiku, tak i zvýhodnění auditovaných obcí ve vybraných dotačních programech Jihomoravského kraje. V našem okolí se certifikátem FFC pyšní například Březina, Vyškov či Pozořice.

 

 


Co si od auditu slibujeme a jak bude probíhat?


Smyslem FFC je zmapovat existující prorodinná opatření v místě a na základě reálných potřeb občanů a možností obce pak formulovat další. V Pozořicích tak kupříkladu na základě auditu zřídili bankomat, ve Vyškově postavili skautskou klubovnu, v Březině vystavěli dětské hřiště a opravili chodníky.

 

Čím se tento projekt liší od ostatních, je především míra zapojení veřejnosti. Nechceme a nebudeme opatření formulovat od stolu. Budeme se na to, co v Bukovince chcete a potřebujete, ptát vás. V rámci projektu proběhne dotazníkové šetření, výtvarná soutěž pro děti a minimálně dvě osobní setkání.

 

První setkání, nazvané Pro lepší život v Bukovince, na němž blíže vysvětlíme proces auditu a společně si řekneme, co už v obci máme k dispozici, proběhne 26. dubna 2023 od 17.30 na obecním úřadu. Všechny srdečně zveme!
 

Následně Vám do schránek rozneseme dotazníky. Po vyhodnocení Vašich námětů a výkresů od dětí vyhodnocení proběhne minimálně jedno další setkání na podzim 2023. Na něm pak probereme, co vám v Bukovince chybí, vytvoříme návrh opatření a stanovíme jejich prioritu.

 

Finální plán navržených opatření bude předán zastupitelstvu. To rozhodne, která z navrhovaných opatření v nejbližších třech letech obec zrealizuje. Pokud vše půjde dobře, Jihomoravský kraj opatření potvrdí a udělí Bukovince základní certifikát FFC. Potom budeme moci umístit právě takové cedule, jako můžete vídat v Březině, ke vjezdu do Bukovinky. Hlavně ale budeme moci podle vašich představ rozvíjet Bukovinku.

 

Každý následující rok budeme vykazovat Jihomoravskému kraji, jak opatření naplňujeme. Po třech letech, kdy už by měla být všechna splněna, bude k udržení certifikátu třeba audit opakovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na místostarostku Aneta Majerčíkovou, pověřenou realizací auditu v Bukovince.